Om NGI

Nordstevns Gymnastik- og Idrætsforening er også på Facebook!

Praktiske oplysniger

Klubbens formål er at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke bredde idræt i lokal klub/området. Her kan generationer mødes på kryds og tværs og være fælles om at dyrke sport.

Klubben er bygget op omkring frivillighed – det betyder at alt fra regnskab til den ugentlige træning varetages af frivillige.

Klubben har et lille klubhus tilknyttet, som ligger i forbindelse med fodboldbanerne. Her er der Toiletter, omklædningsfaciliteter samt et køkken faciliteter

Når du eller dit barn melder sig ind i klubben skal du være opmærksom på selv at have en ulykke/fritidsforsikring, der dækker dig og/eller dit barn ved evt. tilskadekomst.

Kontigent

Fodbold - Børn: 375 kr. Voksne: 500 kr.

Opkræves to gange årligt

Badmintonbane:
Skelbæk Friskole - Kr. 500
Store Heddinge Skole - Kr. 800

+ medlemsgebyr årligt Kr. 100 pr. prs. Børn under 18 år halv pris

Øvrige idrætsgrene - Opdateres senere

Betales pr. sæson

Kontingentbetalingerne går til aflønning af trænere,dommere, bolde og alm. vedligeholdese så som vand, rengøring, etc.

Vi forsøger at arrangerer forskellige akiviteter i løbet af året, og kan i den forbindelse ALTID bruge en hjælpende hånd.

Med venlig hilsen, Bestyrelse fra NGI

Vedtægter for NGI 2022

Bestyrelsen i Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening


Charlotte Petersen

Formand og Sponsor ansvarlig + børnegymnastik, floorball og X-fit

Telefon 21 45 41 44
E-mail: hrogfrup@icloud.com

Bent Leschly Sørensen

Næstformand – ansvarlig for klubhus & badminton

Telefon: 50 60 31 40
E-mail: bkleschly@gmail.com

Laila Nielsen

Kasserer

Telefon: 20 42 28 73
E-mail: lailanielsen@hotmail.com

Alexander Swierkosz

Bestyrelsesmedlem – klubhus medhjælper

Telefon: 22 71 02 52
E-mail: as@ovekock.dk

Michael Lindgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - ansvarlig for fodbold

Telefon: 50 59 51 01
E-mail: Lindgaard365@gmail.com

Inger Nordsborg

Bestyrelsesmedlem - Referent, Yoga.

Telefon: 40 34 69 80
E-mail: inger-el@hotmail.com

trænere og øvrige kontaktpersoner


Ole Nørby

Herremotion

Telefon 20 41 90 36
E-mail: kontakt@norbysgrontsager.dk

Jette Nøddekær

Badminton

Telefon 23 81 98 37
E-mail: jette_claus@hotmail.com

Charlotte Petersen

X-fit

Telefon 21 45 41 44
E-mail: hrogfrup@icloud.com

Lasse Gørlev

Floorball

Telefon 40 74 49 99

Marcus Henriksen

Hjemmeside

Redaktør & design

Karen Nørby

Yoga

Telefon 27 52 90 36

Michael Lindgaard

Børnefodbold

Telefon 50 59 51 01

Maria Bagger

Børnegymnastik

Telefon 21 60 79 85

Inger Nordsborg

Facebook

Telefon: 40 34 69 80
E-mail: inger-el@hotmail.com